SvenskaNorwegian BokmålEnglish
BIG Gruppen logotyp

BIG Invest

Vi investerer i langsiktig lokalt eierskap

For å styrke BIG-gruppens stilling innenfor bygge- og industrihandlerbransjen er det stiftet et risikokapitalforetak som heter BIG Invest. Selskapet ble bl.a. startet for å møte den konsolideringen som har skjedd og skjer i jernvarebransjen.

BIG Invests primære oppgave er å opptre proaktivt i den konsolideringen som pågår. Selskapets oppgave er også å være en støtte i BIG-foretakenes generasjonsskifter samt muliggjøre en ekspansjon av BIG-gruppen.

BIG Invest eies av BIG-gruppens deleiere, og tanken er at de skyter inn en grunnkapital ved en aktuell investering. Et eksempel på medvirkning med støtte av finansiering kan være der et BIG-foretak vil kjøpe opp et annet selskap. Grunnlaget for BIG Invests medvirkning i en handel er at det alltid finnes en “taker” som lokalt vil drive det oppkjøpte selskapet videre.

Det er BIG-gruppens absolutte overbevisning at en industri- og byggfaghandel drives best av en lokal kjøpmann som kjenner til de lokale behovene og den lokale etterspørselen. I et privat- og entreprenørdrevet foretak skapes det også riktige forutsetninger for et stort engasjement og interesse for kunders unike behov.

BIG Invest har medvirket i et antall foretaksoppkjøp siden selskapet ble grunnlagt.