Flinkskoncernen förvärvar Täby Järn AB

BIG-gruppen har fr.o.m. den 1 maj 2013 utökats med ytterligare 1 delägare, Täby Järn AB som därmed lämnar Toolskedjan. Genom Flinkskoncernens förvärv av Täby Järn AB stärker BIG-gruppen sin position ytterligare i Storstockholmsområdet. Täby Järn har 6 anställda och har en inriktning mot såväl bygg- som industrikunder. Bolaget omsätter ca 20 miljoner och har en god lönsamhet.