Skene Järn AB köper Enander Maskinaffär i Borås

Nu expanderar Skene Järn AB och förvärvar Enander Maskinaffär. Skene Järn har historiskt goda relationer med Enander maskinaffär och företagen kompletterar varandra bra. Familjeföretaget Enander maskin startade sin verksamhet 1968 och omsätter 32 miljoner kronor. Bolaget har totalt 14 anställda.  Skene Järn har under en tid letat efter en lämpligt lokal i Borås för att också kunna öka servicegraden för kunder inom industri och byggsegmenten och Enanders placering mitt i Borås passar utmärkt för att vidareutveckla detta.

Verksamheten på Enander maskin kommer att drivas vidare i samma goda anda som tidigare. Samtliga anställda kommer jobba kvar i företaget inklusive tidigare ägarna Kjell och Jörgen Enander.