Markaryd – Markaryds Järn

Markaryd

Markaryds Järn förser industrin i och kring Markaryd med ett komplett lagerlagt sortiment av verktyg, maskiner och industriförnödenheter. Med över hundra års kunskap om den lokala marknaden och kundernas specifika behov erbjuder Markaryds Järn ofta kundunika lösningar. Detta nås genom engagerade och kunniga medarbetare med långsiktigt samarbete som ledstjärna.

Postadress
Box 3
285 21  Markaryd

Leveransadress
Kronobergsgatan 1
285 37  Markaryd

Telefon +46 (0)433-712 90
Fax +46 (0)433-169 03
E-post info@markarydsjarn.se

www.markarydsjarn.se

  • Underhåll & service
  • Industri
  • Bygg och hantverk
  • Total Service Provider
  • Utkörning
  • LagerService
  • Brodyr/tryck
  • Jourservice