Gävle – Maskin och Verktyg

Gävle

Maskin & Verktyg levererar arbetskläder, verktyg, maskiner, skyddsutrustning och industriförnödenheter till yrkeskunder inom bygg, industri, service och offentlig förvaltning. Med hög kompetens, lokal närvaro och kundanpassat sortiment fungerar Maskin & Verktyg som en länk mellan tillverkare och slutkunder för att skapa lägsta möjliga totalkostnad. Utöver det sortiment som finns i våra butiker är vår affärsidé att förse våra kunder med produkter och tjänster som ligger utanför normal standard.

Maskin & Verktyg
Utmarksvägen 1
802 91 Gävle

Tel. +46 (26) 51 51 10
Fax. +46 (26) 51 51 10
E-post. info@maskinochverktyg.se

www.maskinochverktyg.se

  • Underhåll & service
  • Industri
  • Bygg och hantverk
  • Total Service Provider
  • Utkörning
  • LagerService
  • Webshop
  • Låsverkstad
  • ISO 14001/9001
  • Brodyr/tryck