Örebro – Skydd och Verktyg

Örebro

Skydd & Verktyg är en fristående leverantör av industri-, bygg- och serviceförnödenheter i Örebroregionen. Det lokala och personliga  engagemanget genomsyrar verksamheten.

Många kunder ser Skydd & Verktyg som en kompetent partner de kan vända sig till för att diskutera produktlösningar, rationellare inköp eller lagerhållningsfrågor. Utvecklande diskussioner med kunder, där deras och Skydd & Verktygs kvalitéer möts ger ofta den bästa lösningen.

Adress
Adolfsbergsvägen 6
702 27  Örebro

Tel. +46 (19) 27 01 30
Tel. +46 (19) 27 01 39
E-post. info@skyddoverktyg.se

www.skyddoverktyg.se

  • Underhåll & service
  • Industri
  • Bygg och hantverk
  • Total Service Provider
  • Utkörning
  • LagerService
  • Serviceverkstad
  • ISO 14001/9001