Uppsala – Maskin och Verktyg

Uppsala

Maskin & Verktyg levererar arbetskläder, verktyg, maskiner, skyddsutrustning och industriförnödenheter till yrkeskunder inom bygg, industri, service och offentlig förvaltning. Med hög kompetens, lokal närvaro och kundanpassat  sortiment fungerar Maskin & Verktyg som en länk mellan tillverkare och  slutkunder för att skapa lägsta möjliga totalkostnad. Utöver det sortiment som finns i våra butiker är vår affärsidé att förse våra kunder med produkter och tjänster som ligger utanför normal standard.

Besök Bolandsgatan 12

Leveransadress Nymansgatan 2

Postadress
Box 235
751 05  Uppsala

Tel. +46 (18) 14 94 90
Tel. +46 (18) 14 99 90
E-post. info@maskinochverktyg.se

www.maskinochverktyg.se

  • Underhåll & service
  • Industri
  • Bygg och hantverk
  • Total Service Provider
  • Utkörning
  • LagerService
  • Webshop
  • Låsverkstad
  • ISO 14001/9001
  • Brodyr/tryck