Uppsala – Maskin och Verktyg

Uppsala

Maskin & Verktyg levererar arbetskläder, verktyg, maskiner, skyddsutrustning och industriförnödenheter till yrkeskunder inom bygg, industri, service och offentlig förvaltning. Med hög kompetens, lokal närvaro och kundanpassat  sortiment fungerar Maskin & Verktyg som en länk mellan tillverkare och  slutkunder för att skapa lägsta möjliga totalkostnad. Utöver det sortiment som finns i våra butiker är vår affärsidé att förse våra kunder med produkter och tjänster som ligger utanför normal standard.

Besök Bolandsgatan 12A

Leveransadress
Bolandsgatan 12A
753 23 Uppsala

Postadress
Bolandsgatan 12A
753 23 Uppsala

Tel. +46 (18) 14 94 90
Tel. +46 (18) 14 99 90
E-post. info@maskinochverktyg.se

www.maskinochverktyg.se

  • Underhåll & service
  • Industri
  • Bygg och hantverk
  • Total Service Provider
  • Utkörning
  • LagerService
  • Webshop
  • Låsverkstad
  • ISO 14001/9001
  • Brodyr/tryck