AutomatService

 

 

 

Ständig tillgång till kritiska och viktiga produkter


Rätt produkt, på rätt plats och vid rätt tidpunkt är avgörande för många verksamheter. Ett traditionellt lager med begränsade öppettider och ofullständig lagerhållning har sina begränsningar. AutomatService löser problemen. AutomatService är en tjänst för säker förvaring där förnödenheter, utrustning, maskiner, bilnycklar, datorer, projektorer, borrmaskiner, märkapparater med mera lagerhålls hos er. Skåpen placeras ut vid strategiskt utvalda områden på din arbetsplats och gör det möjligt för din personal att själv hämta ut produkter, 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan.

  • Besparing från första dagen.
  • Full kostnadskontroll.
  • Support, service, installation och besparingsanalys ingår.

 

AutomatService finns i fyra olika lösningar

1. SavePro Varuautomat

SavePro är skåpautomaten som är lika enkel som en godisautomat. Du väljer produkt, trycker på en knapp och varan kommer direkt. På bara någon minut kan din personal vara tillbaka på sin arbetsplats. Orderläggningen sker automatiskt och påfyllningen kan antingen skötas av er personal, av en extern partner eller av vår personal – allt efter överens­kommelse. Den automatiska orderläggningen minskar kraven på er inköpsavdelning och elimi­nerar brådskande beställningar.

 

3. SaveBox Skåpsmodul

SaveBox skåpsmodul hjälper dig att lagerhålla produkter som kräver lite mer utrymme. SaveBox lämpar sig för ömtåliga, dyra, stora eller tunga produkter. Denna lösning passar till exempel utmärkt för hylsnyckelsatser, arbetsbelysning, kabelvindor, arbets-skor, arbetskläder med mera. Det går utmärkt att koppla samman flera moduler. Dessutom finns det möjlighet för varje anställd att få sitt eget fack. För att du lätt ska se vad som finns i varje fack är SaveBox utrustad med kraftiga glasfönster. Facken finns i flera olika storlekar för att anpassas till just dina behov. Denna automat måste kopplas ihop med en SavePro Varuautomat eller en SaveRent Utlåningsmodul.

 

2. SaveRent Utlåningsmodul

SaveRent Utlåningsmodul, lånar ut och tar tillbaka produkter och erbjuder dessutom produktspårning. SaveRent lämpar sig väl för till exempel mät- och testinstrument, bilnycklar, datorer, projektorer, borrmaskiner och märk-apparater – utrustning som kan behövas av många anställda vid olika tillfällen. SaveRent drivs självständigt utan SavePr-automat.

Full kontroll på:

  • Vem som lånat vilken produkt.
  • När en produkt förväntas bli återlämnad.
  • Garantitider.
  • När det är dags för underhåll och obligatorisk kalibrering
  • Uppföljning av driftstid.

 

4. SaveBox Smart Skåpsmodul

SavBox Smart är den perfekta lösningen om man vill ha skåpslösningen SaveBox, utan koppling till en SavePro. En av luckorna används för förvaring av den dator som styr luckorna och systemet administreras på samma användarvänliga sätt som övriga automater. Systemet passar därmed i begränsade utrymmen och där produkterna är relativt stora. Går att komplettera med valfritt antal Savebox skåp vilket gör systemet väldigt flexibelt.

Kontakta ditt BIG-företag för mer information.

Stäng