Vi investerar i långsiktigt lokalt ägande

För att stärka BIG-gruppens ställning inom bygg- och industrihandlarbranschen har ett riskkapitalbolag grundats som heter BIG Invest. Bolaget startades bl. a. för att möta den konsolidering som har skett och sker i järnhandlarbranschen.

BIG Invests primära uppdrag är att verka proaktivt i den konsolidering som pågår. Bolagets uppgift är också att vara ett stöd i BIG-företagens generationsskiften samt möjliggöra en expansion av BIG-gruppen.

BIG Invest ägs av BIG-gruppens delägare och tanken är att de tillskjuter ett grundkapital vid en aktuell investering. Exempel på medverkan med stöd av finansiering kan vara där ett BIG-företag vill förvärva ett annat bolag. Grunden för BIG Invest medverkan i en affär är att det alltid finns en ”tagare” som lokalt vill driva det förvärvade bolaget vidare.

Det är BIG-gruppens absoluta övertygelse att en industri- & byggfackhandel bäst drivs av en lokal köpman som känner till de lokala behoven och den lokala efterfrågan. I ett privat- och entreprenörsdrivet företag skapas också rätt förutsättningar för ett stort engagemang och intresse för kunders unika behov.

BIG Invest har medverkat vid ett antal företagsförvärv sedan bolaget grundades.

Stäng