3-Part Revisioner i Riskländer

 

BIG-gruppen genomför tillsammans med TÜV Scandinavia 3-part revisioner hos våra producenter i riskländer. De producenter som reviderats under 2020 har samtliga godkänts. Ett par av producenterna har fått rekommendationer att vidta några korrigerade åtgärder vilka också genomförts. Detta har glädjande lett till förbättrade och säkrare arbetsförhållanden hos aktuella producenter. Utgångspunkten för revisionerna är BIG-gruppens Code of Conduct. Revisionerna görs kontinuerligt och ett antal är planerade för 2021.

Aktuellt

Visa fler
Stäng