BIG Academy Customer

 

Branschanpassade yrkesutbildningar för dig

 

Vi på BIG-gruppen erbjuder dig och ditt företag olika branschanpassade utbildningar. Detta är en viktig del i vårt kunderbjudande och vårt säkerhetsarbete. Säkerhet kommer bl.a. från rätt produkter, rätt utbildning och rätt inställning. Vi har ett urval av utbildningar som bidrar till bättre, effektivare och säkrare arbetsplatser. Utbildningarna följer Arbetsmiljöverkets- och branschorganisationernas rekommenderade kursplaner. Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren huvudansvarig för arbetsmiljön och arbetstagaren är medansvarig för att ha rätt utbildning för arbetet. Godkänd kursdeltagare får ett kompetensbevis med foto.

Fallskydd

Utbildningen vänder sig till alla personer som jobbar på höga höjder (över två meter). En riskbedömning ska visa om det behövs även i andra situationer, t.ex. vid arbete med arbetsplattformar, i slutna utrymmen eller vid vatten. Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Deltagarna får även testa att hänga från högre höjder med rätt utrustning. Utbildningen avslutas med ett praktiskt och ett teoretiskt prov.

Kurstid: 4 timmar teori med praktik

 

Heta arbeten

En utbildning för alla som utför heta arbeten, d.v.s. tillståndsgivare, brandvakt och hetarbetare*. Utbildningen varvar praktik med teori och går igenom allt från arbetsmiljöplanen och försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter till brandkunskap och praktisk övning.
* Hetarbete = Brandfarligt arbete på tillfällig arbetsplats.

Kurstid: 6,5 timmar

 

Arbetsplattformar/skylift

Utbildningen vänder sig till alla som är handhavare av liftar samt arbetsledare och skyddsombud. Under utbildningen går vi igenom lagar och föreskrifter, arbetsgivarens ansvar, arbetstagarens ansvar, lufttyper, konstruktion, underhåll, daglig tillsyn, besiktning, säkerhetsåtgärder och fallskydd.

Kurstid: 4 timmar teori och 4 timmar praktik

 

Säkra lyft/lyftutbildning

Kursen vänder sig till alla personer som hanterar och transporterar olika material med hjälp av kran och travers. Den riktar sig till den som kopplar olika laster, fungerar som signalman och dirigerar kranförare. Utbildningen tar upp allt från lagar och föreskrifter till riskbedömning och val av lyftanordning.

Kurstid: 4 timmar teori och praktik

 

Ställningsbyggnation, allmän utbildning

Kursen vänder sig till dig som inte har någon eller liten erfarenhet eller utbildning gällande att montera, förändra och demontera ställningar med en höjd på 2–9 m eller som leder detta arbete.Vi går bland annat igenom lagar och regler, riskbedömning, säkerhet runt ställningen, plan för uppförande, användning och nedmontering av ställning och förankring av ställning.

Kurstid: 8 timmar

 

Ställningsbyggnation, fortsättning

Kursen vänder sig till er som har erfarenhet av montering, förändring och demontering av ställning med en höjd på 2–9 m eller som leder detta arbete. Under kursen går vi bland annat igenom lagar och regler, val av ställning, riskbedömning, förankring av ställningen, väderskydd och praktisk uppbyggnad och nedmontering av ställning.

Kurstid: 16 timmar varav 8 timmar teori och 8 timmar praktik. Fallskyddsövning ingår.

 

Bultpistol

Kursen vänder sig till byggarbetare, entreprenad, VVS-installatörer, elinstallatörer, industri och lantbruk. Kursen tar upp Arbetsmiljöverkets föreskrifter, riskbedömning, personligt skydd, säkerhetsåtgärder, funktion och användning, märkning, skötsel och underhåll, ammunition och fästdon.

Kurstid: 4 timmar

 

Truckutbildning

Utbildningen vänder sig till industri, entreprenad, terminalarbetare, yrkesförare, lagerarbetare och byggarbetare och tar bland annat upp lagar och föreskrifter, truckkort och körtillstånd, arbetssätt, risker och säkerhetsbestämmelser, godshantering, ergonomi och farligt gods.

Kurstid: 16 timmar varav 8 timmar teori och 8 timmar praktik. Kursen avslutas med ett teoretiskt prov och eleven får sitt truckkort. Truckkörkort bas: 8 timmar.

 

Förstahjälpen och hjärtstartare

Utbildningen vänder sig till företag och organisationer som vill kunna hantera akut omhändertagande och liknande krissituationer på arbetsplats. Inga förkunskaper krävs. Kursen går igenom metoder och hantering av andningsstopp, hjärtstopp och användning av hjärtstartare.

Kurstid: 4 timmar

 

Travers

Kursen vänder sig till dig som ska bli kranförare, lastkopplare, lyftledare eller signalman. Kursen är lämplig även för arbetsledare, BAS P och BAS U m.fl. Kursen behandlar även Svängkran-Portalkran-Konsolkran och Telfer. Kursen tar upp lagar och föreskrifter, kranarnas konstruktion, luftredskap, riskbedömning, lastkoppling, säkert arbete med kran, personlyft, kollisionsrisk, underhåll, kontroll och service.

Kurstid: 8 timmar

Anmälan till ovanstående kurser sker till din säljare eller i butik. Anmälan är bindande.

Stäng