Det bästa av två världar

BIG-gruppen ger dig alla de stordriftsfördelar som bara en större kedja kan erbjuda med bland annat inköp och import utan fördyrande mellanled direkt från ledande tillverkare i världen, rationella och kostnadsbesparande IT-lösningar samt resurser för tecknande av både svenska och nordiska storkundsavtal. Samtidigt har du tillgång till alla fördelar hos starka lokala företag med stor kompetens, hög lokal marknadskännedom, flexibilitet, stort engagemang, regional närvaro med lager, butik och kundunika lösningar.

VISION: BIG-gruppen gör de privat ägda BIG-företagen konkurrenskraftiga regionalt, nationellt och nordiskt.

MISSION: Genom leverantörsavtal, verktyg för effektiv drift- samt försäljnings- och marknadsutveckling, skall BIG-gruppen göra det möjligt för de privat ägda BIG-företagen att föra sin egen identitet och sitt ägarskap vidare.

AFFÄRSIDÉ: BIG-gruppen Norden är en proaktiv organisation som i nära samarbete med de privat ägda BIG-företagen skall leverera framtidsinriktade produkter och tjänster.

 

Stäng