Produktkunnskap for tusenvis av tekniske rådgivere

BIG Academy Mobil er et moderne IT-verktøy som hovedsakelig skal benyttes per telefon gjennom vår egen app. Kursene i BIG Academy Mobil er produktopplæringer beregnet for salgspersonale som uteselgere, inneselgere og butikkselgere. Tanken er at man gjennomfører opplæringen når man selv har tid.

Stäng