BIG-gruppens grunnprinsipper


BIG-gruppen er Sveriges ledende kjede av frittstående selskaper som selger verktøy, maskiner, verneutstyr og industrirekvisita til proffmarkedet. Vi arbeider løpende med å utvikle vårt sortiment etter den lokale kundens krav og behov. Vi samarbeider med de produsentene som står for innovasjoner og høy kvalitet. Vi har en ærlig og seriøs innstilling til våre kunder og øvrige interessenter.


Våre kunder er fagfolk, og da er høy kvalitet og funksjon en selvfølge for oss. Vårt arbeid med løpende forbedringer og forebygging av miljøpåvirkning omfatter følgende:

Kvalitet

Kvalitetsarbeidet er en naturlig del av vårt daglige arbeid. Det bygger på at vi har et helhetssyn som gjør at vi forstår de krav og forventninger våre kunder stiller til oss. Kvalitet skapes gjennom kompetente, engasjerte og motiverte medarbeidere som føler ansvar og delaktighet. Samtlige medarbeidere har ansvar for at riktig kvalitet oppnås i det daglige arbeidet samt føler ansvar for den totale kvaliteten.
For å være våre kunders selvsagte valg og langsiktige partner tilbyr vi:

▪ et bredt sortiment med produkter av høy kvalitet. Vi ser oss også som problemløsere, da vi kan lagerføre og anskaffe produkter som er unike for kunden. På den måten kan vi tilby kunden en mulighet til å redusere antallet leverandører.
▪ høy presisjon og hurtighet i vår logistikk.
▪ høy kompetanse og serviceinnstilte medarbeidere. Dette oppnås med kontinuerlig utdanning slik at medarbeiderne blir motiverte og engasjerte.
▪ forretningssystem med effektive IT-løsninger internt og eksternt samt mulighet for kundetilpassede løsninger.

Miljø

Miljøarbeidet fungerer som en integrert del av vår daglige virksomhet. Vi skal etterstrebe en stadig forbedring og arbeide aktivt for å redusere vår negative miljøpåvirkning når det gjelder produkter, tjenester og transporter. Ved å sette mål og treffe forebyggende tiltak skal vi beskytte miljøet og arbeide for en bærekraftig utvikling.
Dette innebærer at vi:
▪ utdanner og motiverer medarbeiderne slik at alle kan bidra til å forbedre foretakets miljøprestasjoner.
▪ reduserer vårt eget forbruk av naturresurser ved avfallssortering og gjenbruk av emballasjemateriell, for økt gjenvinning og kretsløpstenkning.
▪ samordner innkjøp og leveranser.
▪ etterlever gjeldende miljøbestemmelser og andre miljøkrav.
▪ i samarbeid med våre leverandører informerer våre kunder om eventuelle miljøalternativer.
 

 

2021-12-01

Stäng