BIG Academy Customer

Bransjetilpassede kurs for fagfolk
Vi i BIG-gruppen tilbyr deg og din bedrift ulike bransjetilpassede kurs. Dette er en viktig del av kundetilbudet og sikkerhetsarbeidet vårt. Sikkerhet er et resultat av blant annet riktige produkter, riktig opplæring og riktig innstilling. Vi tilbyr flere kurs som bidrar til bedre, sikrere og mer effektive arbeidsplasser. Kursene følger anbefalte kursplaner fra bransjeorganisasjonene og det svenske Arbetsmiljöverket. Ifølge arbeidsmiljøloven er arbeidsgiveren hovedansvarlig for arbeidsmiljøet, og arbeidstakeren er medansvarlig for å ha riktig opplæring for arbeidet som skal utføres. Godkjent kursdeltaker får kompetansebevis med foto.


Fallsikring
Kurset er rettet mot alle personer som jobber i høyden (over to meter). En risikovurdering skal vise om dette også er nødvendig i andre situasjoner, for eksempel ved bruk av arbeidsplattformer, i lukkede rom eller ved vann. Kurset er både teoretisk og praktisk. Deltakerne får også teste hvordan det er å henge fra store høyder med riktig utstyr. Kurset avsluttes med en praktisk og en teoretisk test.

Kursets varighet: 4 timer teori med praksis
 
Varmarbeid
Et kurs for alle som utfører varmarbeid, det vil si personer som utsteder tillatelse, brannvakt og varmarbeidere *. Kurset veksler mellom praksis og teori, og gjennomgår alt fra arbeidsmiljøplanen og forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter til brannkunnskap og praktiske øvelser.
* Varmarbeid = Brannfarlig arbeid på midlertidig arbeidsplass.

Kursets varighet: 6,5 timer
 
Arbeidsplattformer/lifter
Kurset er rettet mot alle som håndterer lifter samt arbeidsledere og verneombud. På kurset gjennomgår vi lover og forskrifter, arbeidsgiverens ansvar, arbeidstakerens ansvar, lifttyper, konstruksjon, vedlikehold, daglig tilsyn, inspeksjon, sikkerhetstiltak og fallsikring.

Kursets varighet: 4 timer teori og 4 timers praksis
 
Sikre løft/løftopplæring
Kurset er rettet mot alle som håndterer og transporterer ulike materialer ved hjelp av kran og travers. Det er rettet mot personen som kobler til forskjellige laster, fungerer som signalmann og dirigerer kranførere. Kurset omhandler alt fra lover og forskrifter til risikovurdering og valg av løfteanordning.

Kursets varighet: 4 timer teori og praksis
 
Stillaskonstruksjon, generell opplæring
Kurset er rettet mot de som ikke har eller har liten erfaring med eller opplæring i montering, endring og demontering stillas med en høyde på 2-9 m, eller som leder dette arbeidet. Vi gjennomgår blant annet lover og forskrifter, risikovurdering, sikkerhet rundt stillaset, plan for bygging, bruk og demontering av stillas og forankring av stillas.

Kursets varighet: 8 timer
 
Stillaskonstruksjon, fortsettelse
Kurset er rettet mot dere som har erfaring med montering, endring og demontering av stillaser med en høyde på 2-9 m, eller som leder dette arbeidet. I løpet av kurset gjennomgår vi lover og forskrifter, valg av stillas, risikovurdering, forankring av stillaset, værbeskyttelse og praktisk oppbygning og demontering av stillaset

Kursets varighet: 16 timer, hvorav 8 timer teori og 8 timer praksis. Fallsikringsøvelser inngår.
 
Boltepistol
Kurset er rettet mot bygningsarbeidere, bygg og anlegg, VVS-installatører, el-installatører, industri og landbruk. Kurset omhandler det svenske Arbetsmiljöverkets forskrifter, risikovurdering, personlig beskyttelse, sikkerhetstiltak, funksjon og bruk, merking, stell og vedlikehold, ammunisjon og festemidler.

Kursets varighet: 4 timer
 
Truckkurs
Kurset er rettet mot industri, bygg og anlegg, terminalarbeidere, yrkessjåfører, lagerarbeidere og bygningsarbeidere, og omhandler blant annet lover og forskrifter, truckførerbevis og kjøretillatelse, arbeidsmetoder, risiko og sikkerhetsforskrifter, godshåndtering, ergonomi og farlig gods.

Kursets varighet: 16 timer, hvorav 8 timer teori og 8 timer praksis. Kurset avsluttes med en teoritest, og deltakeren får sitt truckførerbevis. Truckførerbevis grunnopplæring: 8 timer.
 
Førstehjelp og hjertestarter
Kurset er rettet mot bedrifter og organisasjoner som ønsker å kunne håndtere akuttbehandling og lignende krisesituasjoner på arbeidsplassen. Krever ingen forkunnskaper. Kurset gjennomgår metoder og håndtering av åndedrettsstans og hjertestans, håndtering av åndedrettsstans, behandling av hjertestans og bruk av hjertestarter.
Kursets varighet: 4 timer

 
Travers
Kurset er rettet mot de som skal bli kranførere, lastkoblere, løftledere eller signalmenn. Kurset egner seg også for arbeidsledere, BAS P og BAS U med flere. Kurset omhandler også svingkran-portalkran-konsollkran og Telfer-kran. Kurset tar opp lover og forskrifter, kranenes konstruksjon, luftverktøy, risikovurdering, lastkobling, sikkert arbeid med kran, personløft, kollisjonsrisiko, vedlikehold, kontroll og service.

Kursets varighet: 8 timer

Påmelding til ovennevnte kurs skjer til din selger eller i butikk. Bindende påmelding.
Kontakt ditt BIG-selskap for mer informasjon.

 

 

Stäng