Kundegrupper

BIG-gruppen selger til 100 000-vis av bedriftskunder innenfor produksjonsindustri, bygg og anlegg, håndverk, service og vedlikehold, stat, kommuner og fylkesting helt fra Nord-Norge til Sør-Sverige. Kunder er alt fra henholdsvis det lille lokale mekaniske verkstedet til den store nordiske produksjonsindustrien, og fra den lokale snekkerbedriften til den nasjonale utbyggeren.

Stäng