Vi investerer i langsiktig lokalt eierskap

For å stryke BIG-Gruppens stilling innenfor bygg- og industrihandelbransjen er det stiftet et riskokapitalforetak som heter BIG Invest. Selskapet ble bl.a. startet for å møte den konsolideringen som har skjedd og skjer i jernvarebransjen.


BIG Invests primære oppgave er å opptre proaktivt i den konsolideringen som pågår. Selskapets oppgave er også å vare en støtte i BIG-foretakenes generasjonskifter samt muliggjøre en ekspansjon av BIG-gruppen. 


BIG Invest eies av BIG-gruppens deleiere, og tanken er at de skyter inn en grunnkapital ved en aktuell investering. Et eksempel på medvirkning med støtte av finansiering kan være der et BIG-foretak vil kjøpe opp et annet selskap. Grunnlaget for BIG Invests medvirkning i en handel er at det alltid finnes en "taker" som lokalt vil drive det oppkjøpte selskapet videre.

Det er BIG-gruppens absolutte overbevisning at en industri- og byggfaghandel drives best av en lokal kjøpmann som kjenner til de lokale behovene og den lokale etterspørselen. I et privat- og entreprenørdrevet foretak skapes det også riktige forutsetninger for et stort engasjement og intresse for kunder unike behov.

BIG Invest har medvirket i et antall foretaksoppskjøp siden selskapt ble grunnlagt.

Stäng