Kundetilbud

BIG-gruppen gir deg

 1. Lokal markedskunnskap
  BIG-gruppen har gjennom mangeårig erfaring fra de spesifikke krav og forventninger som finnes fra sluttkundene på respektive lokalt marked, skapt et svært høyt kunnskapsnivå og markedskunnskap. Det er derfor vi tilbyr store lokale lagre med riktige artikler i hyllene, et steinkast fra kundenes virksomhet, klare til levering når behovet oppstår.

 2. Riktig sortiment
  BIG-gruppen selger de ledende fabrikatene på markedene som bl.a. står for produktutvikling, kvalitet, produktivitet, ergonomi m.m., men vi selger også produkter på andre pris- og kvalitetsnivåer for fagmessig bruk. Produktene kjøpes inn direkte fra ledende produsenter i verden, uten fordyrende mellomledd. Våre kunder har tilgang til mer enn 1,5 million artikler.

 3. Kostnadsbesparende prosjekt
  BIG-gruppen har flere ulike konseptløsninger for å redusere sluttkundenes totalkostnader. Ved f.eks. å gjennomføre LagerService eller Total Service Provider sammen med våre sluttkunder reduserer vi diverse åpne og skjulte kostnader.

 4. Fleksibilitet
  BIG-gruppen er en fleksibel samarbeidspartner og kan derfor diskutere og gjennomføre ulike sluttkundeunike løsninger for å skape økt kundenytte.

 5. Stor teknisk kompetanse
  BIG-gruppen har som målsetting å øke vår tekniske kompetanse kontinuerlig for å tilføre våre kunder viktige merverdier. Derfor investerer vi mye i BIG Academy og diverse produktutdanninger på ulike teknikkområder.

 6. Effektive IT-løsninger
  BIG-gruppen har stor erfaring med mange ulike IT-løsninger for å effektivisere og forbedre våre kunders vareforsyning. Foruten e-handel arbeider vi også med f.eks. Punch Out, EDI, web-stock, håndterminaler og innkjøpsportaler.
 7. Korte beslutningsveier
  BIG-gruppen er en flat organisasjon med korte beslutningsveier. Dette medfører en hurtighet og fleksibilitet våre kunder setter stor pris på.
Stäng