Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

BIG-gruppen arbeider aktivt med å evaluere sine leverandører og sitt arbeid med å etterleve disse retningslinjene, Åpenhetsloven, se BIG-gruppens Åpenhetslovsrapport for mer informasjon.

Link til Åpenhetsloven

BIG-gruppen - Etterlevelse av Åpenhetsloven

Stäng